Atribucions i mencions a les persones autores del mockups on hem fet de l’ús de les seves imatges amb llicència d’ús personal i comercial a través de la pàgina  https://www.freepik.com/

Freepik Rawpixel

Freepik Jcomp